Foto: © Bengt Arne Ignell / VÄV
Marita Carlborg Olsson
Gesällbrev 1971
Mästarbrev 1995
Egen verksamhet sedan 1972

Utbildning
Sveriges Juvelerare och Guldsmedsförbunds skola, Strålsnäs, Mjölby 1967-71
Separatutställningar
Arton stora separatutställningar samt ett antal mindre sedan 1981
Samlingsutställningar
Jag har deltagit i ett hundratal samlingsutställningar i Sverige, Finland, Norge; Estland, Ryssland, Holland, Tyskland, Skottland, England, Frankrike, Spanien, USA och Japan.
Representerad
Blåviks kyrka, Boxholm
Torpa kyrka, Tranås
Tunabergs kyrka, Nyköping
Nävelsjö kyrka, Vetlanda
Stadshuset, Mjölby
Medlemsskap
KIF, Konsthantverkscentrum
Stipendier
1972, Liljesonska stiftelsens stipendium
1974 Konstnärsnämndens stipendium
1980 Östergötlands läns landstings kulturstipendium
1985 Konstnärsnämndens stipendium
1987-88 Konstnärsstipendienämndens stipendium
1994 Bildkonstnärsfondens stipendium
1995 Den Nordiska Första S:t Johannis-Logens Jubel-fonds stipendium
2004 Boxholms kommuns Kulturstipendium
2005 Harald Rannels Stiftelse, Tranås
English
Have been working independently since 1972
Studies at the Swedish Association of Jewellers and Goldsmith`s school at  Strålsnäs, Mjölby 1967-71
Soloexhibitions
Eighteen large solo exhibitions and a number of smaller ones since 1981
Groupexhibitions
I have taken part in about hundred public exhibitions in galleries in Sweden, Finland, Norway, Estonia, Russia, Netherlands, Germany, Scotland, England, France, Spain, USA and Japan.
Represented in public collections
The church of Blåvik, Boxholm
The church of Torpa, Tranås
The church of Tunaberg, Nyköping
The church of Nävelsjö, Vetlanda
The Cityhall, Mjölby
Memberships
KIF, Konsthantverkscentrum
Scholarships
Nine scholarships since 1972

Back to Top